14:5711.07.2019

«СИЛА ПРАВА» звернулася до Президента із законодавчою ініціативою


«СИЛА ПРАВА» звернулася до Президента України Володимира Зеленського із пропозицією подати до Верховної Ради підготовлений нашою юридичною командою проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь”.

Проект Закону передбачає внесення змін до низки законодавчих актів з метою:

  • унеможливити розповсюдження міфів російської пропаганди, які заперечують факт збройної агресії Російської Федерації проти України;
  • нівелювати можливість використання українських ЗМІ для розповсюдження пропагандистських матеріалів Кремля;
  • підвищити рівень обізнаності громадян України, іноземців та осіб без громадянства про факт збройної агресії Російської Федерації проти України.

«Внесення таких змін сприятиме підвищенню ефективності боротьби із загрозами національній безпеці в інформаційній сфері та реалізації суверенного права України на відновлення і збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону, – зазначив голова «СИЛИ ПРАВА» Андрій Сенченко. – Сподіваємося, Президент уважно поставиться до нашої ініціативи і стане суб’єктом законодавчої ініціативи в цьому надважливому для країни та суспільства питанні».

Проект Закону

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести такі зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

1) Доповнити статтею 437наступного змісту:

«Стаття 4371. Публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території України

1. Публічне заперечення факту збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у виступах, повідомленнях, а так само виготовлення, розповсюдження творів, зображень, заяв, листів, адресованих іншим особам, а також в іншій спосіб, що за своїм змістом або формою мають характер такого заперечення – карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені в закладі освіти педагогічним або науково-педагогічним працівником – караються арештом на строк від одного до шести місяців.

3. Ті самі дії, вчинені особою, яка постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює функції представника влади чи місцевого самоврядування, або особою, яка бере участь у телерадіопередачі, в т.ч., під час прямої трансляції, а так само зазначені дії, вчинені з використанням мережі інтернет, друкованих засобів масової інформації – караються позбавленням волі на строк до трьох років».

2) Пункт чотири частини першої та частину другу статті 963 «Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру» після цифр «437» доповнити цифрами «4371».

ІІ. Внести такі зміни до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):

1) Частину другу статті 216 «Підслідність» після цифр «437» доповнити цифрами «4371».

ІІІ. Внести такі зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 10, ст. 43):

1) Доповнити статтю 70 «Контроль та нагляд за дотриманням законодавства телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги» частиною сьомою такого змісту:

«7. Рада національної безпеки та оборони України здійснює моніторинг загроз національним інтересам і національній безпеці в інформаційній сфері».

2) Частину першу статті 72 «Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення» викласти в такій редакції:

«1. Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення застосовуються за рішенням суду або, у встановлених цим Законом випадках, за рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення або Ради національної безпеки і оборони України».

3) Доповнити статтю 72 «Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення» частиною чотирнадцятою такого змісту:

«14. Рада національної безпеки та оборони України може застосовувати до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги санкції у вигляді призупинення дії ліцензії на період до завершення збройної агресії Російської Федерації проти України».

4) Доповнити статтею 76 «Заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території України» такого змісту:

«Стаття 76. Заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території України

1. В Україні забороняється трансляція телерадіопередач, фільмів, аудіовізуальних творів, що містять заперечення факту збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.

2. Телерадіоорганізація не несе відповідальності у разі, якщо під час прямої трансляції телерадіопередачі особа, яка не є працівником телерадіоорганізації, вперше висловила заперечення факту збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.

3. Особа, яка під час прямої трансляції заперечила факт збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, в подальшому не може бути учасником телерадіопередач, які транслюються цією телерадіоорганізацією.

Обов’язок щодо недопущення такої особи до участі у телерадіопередачах покладається на телерадіоорганізації.

Трансляція телерадіопередач, фільмів, аудіовізуальних творів, одним із учасників яких є особа, яка під час прямої трансляції заперечувала факт збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, забороняється.

4. Порушення заборони, передбаченої частинами першою, третьою цієї статті, тягне за собою застосування до суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення (телерадіоорганізацій, провайдерів програмної послуги тощо) санкцій у формі призупинення дії ліцензії на період до завершення збройної агресії Російської Федерації проти України.

5. В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України рішення про призупинення дії ліцензії, передбачене частиною четвертою цієї статті, приймає Рада національної безпеки та оборони України. У тексті рішення мають бути зазначені підстави призупинення дії ліцензії».

IV. Внести такі зміни до Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 35, ст. 237):

1) Пункт перший частини першої статті 4 «Компетенція Ради національної безпеки і оборони України» після абзацу дванадцять доповнити новими абзацами такого змісту:

«застосування до суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення (телерадіоорганізацій, провайдерів програмної послуги тощо) санкцій у формі призупинення дії ліцензії у випадках, передбачених Законом України «Про телебачення і радіомовлення»;

обмеження доступу абонентів до ресурсів телекомунікаційних мереж, через які здійснюється розповсюдження інформації, що заперечує факт збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь;

припинення випуску друкованих засобів масової інформації у разі оприлюднення ними відомостей, що заперечують факт збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь».

V. Внести такі зміни до Закону України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 12, ст. 155):

1) Частину першу статті 39 «Обов’язки операторів і провайдерів телекомунікацій» доповнити новим пунктом 183 такого змісту:

«183) на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України обмежувати доступ абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження інформації, що заперечує факт збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь».

VІ. Внести такі зміни до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 1, ст. 1):

1) Викласти частину першу статті 18 «Припинення випуску друкованого засобу масової інформації» в такій редакції:

«Випуск друкованого засобу масової інформації може бути припинено за рішенням засновника (співзасновників), суду або Ради національної безпеки і оборони України».

2) Частину четверту статті 18 «Припинення випуску друкованого засобу масової інформації» після абзацу чотири доповнити новим абзацом такого змісту:

«прийняття рішення Ради національної безпеки і оборони України про припинення випуску друкованого засобу масової інформації».

3) Доповнити статтю 18 «Припинення випуску друкованого засобу масової інформації» частиною шостою в такій редакції:

«Рада національної безпеки і оборони України приймає рішення про припинення випуску друкованого засобу масової інформації у разі оприлюднення ним відомостей, що заперечують факт збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь».

VІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради  України                                

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь»:

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кримінальної відповідальності за заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь:
«Сила права» відсудила в Росії 120 тисяч євро на користь родини загиблого

КОНЦЕПЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД»

«Сила права» презентує фінальну версію проекту Закону України, що регулює покарання за злочинні дії, вчинені на тимчасово окупованих…