23:1810.11.2019

КОНЦЕПЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД»


Нижче представлена презентація концепції Закону України “Про перехідний період”, підготовленого командою Всеукраїнського громадського руху “Сила права”

ПРЕАМБУЛА

Законопроект «Про перехідний період» покликаний відповісти на численні запитання щодо того, як, ким і в які терміни на територіях, що звільняються, відновлюватимуться українська влада і порушені права українських громадян.

В цей Закон закладаються алгоритми вирішення найскладніших проблем, що накопичилися за довгі роки війни та окупації.

Головне завдання перехідного періоду – вивести мільйони людей зі стану стресу, забезпечити безпеку і повноцінне життя, дати роботу, повернути впевненість у майбутньому.

Підсумком перехідного періоду для звільнених територій повинно стати:

 • відновлення дії Конституції та Законів України;
 • відновлення діяльності органів державної влади України;
 • відновлення прав громадян, порушених у період збройної агресії та окупації Російською Федерацією територій України;
 • створення умов для безпечної життєдіяльності населення і повернення внутрішньо переміщених громадян;
 • створення умов для відновлення місцевого самоврядування та проведення місцевих виборів.

ЦІЛІ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ

Закон України «Про перехідний період» визначає основні етапи і процедури відновлення на звільнених територіях суверенітету України, конституційного ладу, прав громадян, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, порушених внаслідок збройної агресії та окупації, а також відновлення всіх необхідних умов для безпечної життєдіяльності населення.

Закон «Про перехідний період» покликаний поетапно, протягом перехідного періоду, забезпечити повну реінтеграцію звільнених територій і громадян України, що на них мешкають, а також – умови для повернення вимушених переселенців.

Цим Законом встановлюються особливості правового режиму, що запроваджується на звільнених територіях на перехідний період.

ДІЯ ЗАКОНУ В ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ

Дія Закону «Про перехідний період» поширюється на всю територію Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та раніше окупованих частин територій Донецької і Луганської областей.

Період дії Закону починається з дати офіційного припинення окупації частини території України і триває до завершення процедур і виконання завдань перехідного періоду, передбачених цим Законом.

Початок і завершення перехідного періоду встановлюються рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

СПЕЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

Звільнені в процесі деокупації території України на перехідний період наділяються спеціальним статусом, визначеним цим Законом.

Суть спеціального статусу звільнених територій полягає в тому, що на перехідний період вся повнота відповідальності за відновлення мирного життя людей покладається на центральні органи державної влади України.

Це дозволить суттєво прискорити вирішення проблем територій, що звільняються, які накопичилися за роки війни та окупації.

ПЕРЕХІДНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

З метою ефективної реалізації рішень центральних органів державної влади на звільнених територіях Донецької та Луганської областей, міста Севастополя та Автономної Республіки Крим, відповідно до цього Закону, формуються Донецька і Луганська обласні, Севастопольська міська та Кримська територіальна перехідні державні адміністрації.

Перехідні державні адміністрації виконують покладені на них функції на всій території Донецької та Луганської областей, міста Севастополя та Автономної Республіки Крим відповідно.

Голови Донецької та Луганської обласних, Севастопольської міської та Кримської територіальної перехідних державних адміністрацій призначаються Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Для підвищення ефективності дій з реінтеграції територій, що звільняються, проектом Закону «Про перехідний період» пропонується внести тимчасові (на перехідний період) зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» і встановити, що голови Донецької та Луганської обласних, Севастопольської міської та Кримської територіальної перехідних державних адміністрацій за посадою входять до складу Кабінету Міністрів України в ранзі міністрів.

ПЕРЕХІДНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В РАЙОНАХ, МІСТАХ ТА ІНШИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ, РОЗТАШОВАНИХ НА ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

На перехідний період державну владу в районах, містах та інших населених пунктах, розташованих на звільнених територіях, здійснюють відповідні районні, міські, сільські та селищні перехідні державні адміністрації.

Голови районних, міських, сільських і селищних перехідних адміністрацій призначаються Президентом України за поданням голів Донецької та Луганської обласних, Севастопольської міської та Кримської територіальної перехідних державних адміністрацій.

ГРОМАДСЬКІ РАДИ

При перехідних державних адміністраціях всіх рівнів створюються громадські ради, що формуються з представників громадських організацій, створених відповідно до законів України.

Представники громадських організацій включаються до складу громадських рад при відповідній перехідній адміністрації за квотним принципом: половина складу формується з громадян України, які мешкали на дату початку перехідного періоду на окупованій території, що входить до зони відповідальності відповідної перехідної адміністрації, друга половина – з числа вимушених переселенців, які раніше мешкали на відповідній території.

ЗАВДАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ РАД ПРИ ПЕРЕХІДНИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЯХ

Громадські ради при перехідних державних адміністраціях здійснюють такі основні функції:

 • громадський контроль над діями відповідної перехідної державної адміністрації;
 • громадська експертиза кадрових рішень;
 • громадська експертиза проектів відновлення територій та контроль над їх реалізацією;
 • громадська експертиза витрачання коштів (незалежно від джерел фінансування), що виділяються на відновлення територій та забезпечення життєдіяльності населення.

КОНТРОЛЬ НАД ДЕРЖАВНИМ КОРДОНОМ

Обов’язковою умовою початку перехідного періоду на звільнених територіях Донецької та Луганської областей є повне відновлення контролю Державної прикордонної служби України над ділянкою державного кордону України, що прилягає до території вищевказаних областей.

Обов’язковою умовою початку перехідного періоду на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є повне відновлення контролю Державної прикордонної служби України над ділянкою державного кордону України в межах Кримського півострова.

ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ТА ЇЇ РЕЖИМ

Лінією розмежування вважається лінія, що окреслює частину території України в межах Донецької та Луганської областей, а також Кримського півострова, яка є не підконтрольною органам державної влади України на момент, що передує початку перехідного періоду.

На лінії розмежування на перехідний період встановлюється спеціальний режим пересування і контролю, який передбачає три послідовні фази:

1. До повного виведення з територій України, що звільняються, російських військ, контрольованих РФ незаконних збройних формувань, а також військової техніки і важкого озброєння, або до взяття її під контроль Збройними Силами України, спеціальний режим лінії розмежування забезпечується Збройними Силами України спільно з Національною поліцією України;

2. Після завершення першої фази і до повного формування на звільнених територіях органів Національної поліції України, а також зниження до середньостатистичного рівня злочинності та показників незаконного обігу зброї та боєприпасів спеціальний режим лінії розмежування забезпечується силами Національної гвардії України спільно з Національною поліцією України;

3. Після завершення другої фази і до закінчення перехідного періоду режим лінії розмежування забезпечується силами Національної поліції України.

Зміна режимів на лінії розмежування проводиться на підставі рішень РНБО України, прийнятих окремо щодо ліній розмежування з кожною конкретною звільненою територією.

ПЕРЕСУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ІНОЗЕМЦІВ, ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, А ТАКОЖ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ ЧЕРЕЗ ЛІНІЮ РОЗМЕЖУВАННЯ

З початком перехідного періоду відновлюються пасажирські і вантажні перевезення усіма видами громадського та особистого транспорту, що передбачають перетин лінії розмежування.

З метою забезпечення безпеки пересування громадян і переміщення вантажів, протягом перехідного періоду дозволяється перетин лінії розмежування тільки в пунктах, визначених постановою Кабінету Міністрів України. Перелік таких пунктів розширюється у міру проведення гуманітарного розмінування і здійснення інших заходів з забезпечення громадської безпеки.

Протягом перехідного періоду пересування громадян України і переміщення вантажів (окрім заборонених) через лінію розмежування не обмежується. При цьому для громадян передбачається обов’язкова процедура встановлення особи і електронна фіксація факту перетину лінії розмежування. Переміщувані вантажі підлягають огляду.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, мають право перетину лінії розмежування протягом перехідного періоду нарівні з громадянами України.

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДА

У період окупації Кримського півострова і частини територій Донецької та Луганської областей на зазначених територіях практично не діяла Конституція і Закони України.

Протягом цього періоду окупаційною владою системно порушувалися права громадян України, що мешкали на окупованих територіях, і вимушених переселенців, а також окремі права інших громадян України.

У зв’язку з необхідністю забезпечення громадської безпеки, великою чисельністю громадян, права яких порушені, а також обсягом роботи, яку необхідно виконати органам влади України для їх відновлення, передбачається поетапне зняття вимушених обмежень і відновлення порушених прав громадян.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

На територіях України, звільнених від окупації, громадська безпека забезпечується органами Національної поліції України.

Незаконні збройні формування, терористичні організації, організовані групи і злочинні організації підлягають роззброєнню, а їх члени – притягненню до кримінальної відповідальності.

На звільнених територіях у міру проведення гуманітарного розмінування і комплексу заходів з забезпечення громадської безпеки поетапно знімаються обмеження на пересування певними територіями і в певний час доби. Контроль над дотриманням режиму обмеження пересування покладається на органи Національної поліції України. Рішення про зняття зазначених обмежень приймаються Міністром внутрішніх справ України.

Розслідування злочинів, скоєних в період окупації, а також протягом перехідного періоду покладається на правоохоронні органи відповідно до підслідності, передбаченої чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.

Порядок притягнення до кримінальної відповідальності громадян України, які вчинили на окупованих територіях злочини, що підпадають під дію спеціального Закону України «Про відповідальність», встановлюється зазначеним Законом.

ОБІГ ЗБРОЇ НА ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Зброя і боєприпаси, які були в установленому законом порядку придбані громадянами України до початку окупації, підлягають перереєстрації в органах Національної поліції України.

Зброя і боєприпаси, дозволені відповідно до чинного законодавства до обігу на території України, придбані громадянами України на окупованій території, підлягають перереєстрації в органах Національної поліції України.

Зброя і боєприпаси, які знаходяться на звільненій території в незаконному користуванні громадян, підлягають добровільній здачі до органів Національної поліції України в терміни, встановлені перехідними органами державної влади. У разі добровільної здачі зброї та боєприпасів у встановлені терміни, громадяни звільняються від кримінальної відповідальності за їх зберігання відповідно до чинного законодавства.

Зброя і боєприпаси, які знаходяться на звільненій території в незаконному користуванні громадян, в разі їх не здачі в добровільному порядку до органів Національної поліції України в терміни, встановлені перехідними органами державної влади, вилучаються, а громадяни, відповідно до чинного законодавства, притягуються до кримінальної відповідальності.

ПРОЦЕДУРА ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА НА ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ АРК І СЕВАСТОПОЛЯ

Законодавством України подвійне громадянство не передбачено.

У зв’язку з незаконною масовою видачею громадянам України, які мешкають на окупованих територіях, паспортів Російської Федерації, а також т.зв. паспортів «громадянина ДНР/ЛНР», при звільненні зазначених територій передбачена процедура врегулювання питань громадянства.

Отримання громадянами України на окупованих територіях паспорту громадянина Російської Федерації, а також т.зв. паспорту «громадянина ДНР/ЛНР» розцінюється як вимушений захід виживання в умовах окупації. Відповідальність за отримання таких документів не передбачається.

Врегулювання питань громадянства покладається на Державну міграційну службу України та проводиться за місцем проживання громадянина.

Процедура врегулювання питань громадянства проводиться протягом одного року, який обчислюється від дня офіційного припинення окупації території. За порушення встановленого терміну передбачається штраф.

ПРОЦЕДУРА ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА НА ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ АРК І СЕВАСТОПОЛЯ

Громадяни України, які отримали на окупованих територіях паспорт громадянина РФ, в процесі проходження процедури врегулювання питань громадянства мають право добровільного вибору громадянства України або Російської Федерації. Зазначене право поширюється на громадян, яким на дату прийняття рішення про вибір громадянства виповнилося 18 років.

Проходження процедури врегулювання питань громадянства є обов’язковим для таких категорій громадян України, яким на дату офіційного припинення окупації виповнилося 14 років:

 • громадяни, які мешкали на території, що зазнала окупації починаючи з 20 лютого 2014 року, в т.ч. ті, хто вимушено переселився з вказаної території в період окупації;
 • громадяни, які переїхали в період окупації на постійне місце проживання в межах окупованої території.

Питання громадянства відносно дітей, які народилися на окупованих територіях, регулюються чинним Законом України «Про громадянство України».

Процедура врегулювання питань громадянства полягає у заповненні Декларації про врегулювання питань громадянства, яка передбачає:

 • добровільне декларування вибору громадянства України або РФ;
 • заповнення відповідної заяви про вихід з другого громадянства;
 • здачу до Державної міграційної служби України відповідних загальногромадянського і закордонних паспортів.

Для громадян, яким на дату проходження процедури не виповнилося 18 років, зазначена процедура полягає в здачі паспорту РФ, або декларування його неотримання, а також в оформленні паспорту громадянина України, якщо такого не було отримано раніше.

ПРОЦЕДУРА ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА НА ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ АРК І СЕВАСТОПОЛЯ

Особа, яка обрала громадянство РФ, автоматично втрачає громадянство України. Водночас, в рамках проходження процедури врегулювання питань громадянства, зазначена особа за бажанням має право на отримання посвідки на постійне проживання в Україні.

Зазначена особа на території України має статус іноземця, який має право на постійне проживання. Така особа, відмовляючись від українського громадянства, автоматично втрачає право обирати і бути обраною, право на державну службу, право на пенсійне забезпечення, передбачене для громадян України, і інші права, гарантовані виключно для громадян України.

Майнові права особи, яка обрала російське громадянство, зберігаються і захищаються Конституцією і Законами України.

Громадянин України, який мешкав на окупованій території на дату офіційного припинення її окупації, до проходження процедури врегулювання питань громадянства не має права:

 • обирати і бути обраним на загальнодержавних і місцевих виборах;
 • на державну і військову службу, роботу в правоохоронних органах і органах місцевого самоврядування, а також у судовій системі.

За вказування в Декларації про врегулювання питань громадянства недостовірних відомостей передбачається адміністративне покарання.

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Порядок і критерії притягнення до відповідальності громадян України, які скоїли в період збройної агресії Російської Федерації проти України і окупації частини її території злочини в інтересах держави-агресора на шкоду інтересам України, визначається спеціальним Законом України «Про відповідальність».

Громадяни, які скоїли на окупованих територіях злочини, що не підпадають під дію Закону України «Про відповідальність», підлягають притягненню до кримінальної відповідальності в загальному порядку, передбаченому Кримінальним кодексом України.

Вироки, винесені відносно громадян України судами Російської Федерації, незаконно створеними на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також т.зв. судами, незаконно створеними на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, за протиправні та інші дії, вчинені на окупованих територіях, підлягають перегляду судами України.

ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Оформлені на окупованих територіях акти цивільного стану що підтверджують факти народження, смерті, укладення шлюбу, розірвання шлюбу, зміни прізвища та ін., після звільнення зазначених територій підлягають переоформленню відповідними уповноваженими органами за місцем проживання громадянина.

Переоформлення актів цивільного стану проводиться безкоштовно.

ТРУДОВИЙ СТАЖ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО МЕШКАЮТЬ НА ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Соціальне забезпечення громадян України, які мешкають на звільнених територіях, проводиться на загальних підставах.

Заборгованість по пенсійних виплатах громадянам, які мешкали на окупованих територіях, підлягає негайному погашенню після звільнення відповідної території.

Трудова діяльність на окупованій території зараховується до загального трудового стажу громадянина України. Зазначена норма не поширюється на громадян, які скоїли на окупованих територіях України злочини, за які передбачена кримінальна відповідальність відповідно до Закону України «Про відповідальність».

Громадяни України, які втратили внаслідок військових дій житло і особисте майно, мають право на матеріальну допомогу за рахунок держави.

МАЙНОВІ ПРАВА, РЕСТИТУЦІЯ І КОМПЕНСАЦІЯ

Права володіння, розпорядження та користування щодо розташованих на звільнених територіях об’єктів власності, які належать фізичним та юридичним особам, що діяли на момент початку окупації відповідних територій вважаються дійсними, окрім випадків їх добровільного відчуження.

У разі переходу права щодо таких об’єктів, що стався в результаті угоди, укладеної в період окупації, з її оформленням відповідно до Законів України, таке право визнається за новим власником.

У разі переходу права щодо таких об’єктів, що стався в результаті угоди, укладеної в період окупації, з її оформленням в порядку, не передбаченому Законами України, таке право визнається за новим власником після проходження спеціальної процедури реєстрації переходу права.

МАЙНОВІ ПРАВА, РЕСТИТУЦІЯ І КОМПЕНСАЦІЯ

Спеціальна процедура реєстрації переходу права передбачає таке:

1. Новий власник зобов’язаний протягом шести місяців після звільнення відповідної території звернутися до уповноваженого органу для проходження спеціальної процедури реєстрації переходу права власності;

2. З моменту такого звернення і до реєстрації переходу права власності вводиться обмеження на будь-які дії, пов’язані з правом власності на об’єкт;

3. Відомості про об’єкт права власності, стосовно якого надійшло звернення про проходження спеціальної процедури реєстрації переходу права власності, розміщуються в спеціальному загальнодоступному реєстрі;

4. Якщо перехід права власності від первісного (до початку окупації) або від подальших власників мав примусовий характер, зазначені особи мають право звернутися до органу, уповноваженого для проведення спеціальної процедури реєстрації переходу права. Такого роду звернення приймаються з моменту розміщення інформації про об’єкт власності в спеціальному загальнодоступному реєстрі, але не пізніше, аніж через рік після офіційної дати звільнення відповідної території;

5. У разі надходження у встановлені терміни такого звернення приналежність права власності встановлюється в судовому порядку, з подальшим оформленням такого права на підставі судового рішення. В такому випадку обмеження на будь-які дії, пов’язані з правом власності на об’єкт, діє до набрання чинності судовим рішенням і знімається в момент його виконання.

6. У разі не надходження у встановлені терміни такого звернення обмеження на будь-які дії, пов’язані з правом власності на об’єкт, знімається по закінченню одного року з офіційної дати звільнення відповідної території, а право власності оформлюється за новим власником.

МАЙНОВІ ПРАВА, РЕСТИТУЦІЯ І КОМПЕНСАЦІЯ

Оформлення права власності на об’єкти, збудовані (здані в експлуатацію/реконструйовані) в період окупації відповідної території, проводиться в порядку, встановленому законодавством України для новозбудованих/реконструйованих об’єктів.

Об’єкти власності, вилучені на окупованих територіях у фізичних або юридичних осіб України будь-яким незаконним способом, підлягають поверненню законним власникам.

Відповідальність за повне або часткове руйнування об’єктів власності, які належать фізичним або юридичним особам України, що відбулося на окупованих територіях, покладається на державу-агресора – Російську Федерацію, а також солідарно на фізичну або юридичну особу, винну в повному або частковому руйнуванні об’єкта власності, якщо таку особу встановлено.

Фіксація збитків, завданих фізичним особам, проводиться спеціальними комісіями, створеними перехідними державними адміністраціями.

Фіксація збитків, завданих юридичним особам, відбувається шляхом інвентаризації майна підприємства.

Держава Україна надає безкоштовну юридичну допомогу в підготовці позовів постраждалих фізичних або юридичних осіб України проти Російської Федерації, спрямованих на отримання компенсації завданої шкоди.

ОРГАНІЗАЦІЯ, ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ НА ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Місцеві вибори на звільнених територіях проводяться по закінченню перехідного періоду на загальних підставах відповідно до Конституції та Законів України.

Місцеві вибори на частині території Донецької та Луганської областей, на яку не поширюється дія Закону «Про перехідний період», проводяться на загальних підставах і в терміни відповідно до Конституції та Законів України.

Вибори Донецької та Луганської обласних рад проводяться по закінченню перехідного періоду, встановленого на звільнених територіях Донецької та Луганської областей.

ПІДСУМОК

Реінтеграція територій України, що довгі роки перебували під владою окупантів та їхніх маріонеток, – складне і багатогранне завдання. Від того наскільки вивіреними, ефективними і оперативними будуть рішення і дії влади, залежить відновлення повноцінного мирного життя мільйонів людей і майбутнє всієї країни.

Запропонована вашій увазі концепція Закону України «Про перехідний період» – це пропозиція нашої команди для співпраці в інтересах країни та її безпеки. Ми запрошуємо всіх, хто має досвід, бажання і думки, долучитися до спільної роботи.

Вважаємо, що кращими експертами з питань реінтеграції Криму та Донбасу є громадяни, які захищали свою країну, вимушені переселенці та патріоти, що вистояли в окупації.
«Сила права»: юридичний фронт. Зведення за тиждень 27 – 31 січня 2020

«Сила права»: юридичний фронт. Зведення за тиждень 9 – 14 грудня 2019

«Сила права»: юридичний фронт. Зведення за тиждень 18 –23 листопада 2019